En sida för alla oss föräldrar

Man får utgå ifrån att alla som aktivt fattar beslutet att få barn också vill att sitt barn skall få det så bra som möjligt och lyckas i livet. Så långt kan vi nog alla vara överens men frågan är vad är bra som uppfostran. Ja det är kanske egentligen inget enkelt att svara på för det tenderar att skilja sig från tid till annan. Går man tillbaka 50 år i tiden så var aga fullständigt accepterat och något som bedömdes vara fullständigt rätt. Då var det till och med som så att de som inte tillrättavisade sitt barn med aga kunde anses vara oansvariga. Folk kunde säga att – Den där ungen blir det inget av, han får göra precis som han vill helt utan gränser eller konsekvenser. Ja så lät det då, nu är tiden en annan och idag anser vi tvärt om att de som agar misshandlar och att detta är rent av skadliga för barnet. Så som vi har konstaterat så ändras vår uppfattning över vad som är bra uppfostran från tid till annan. Nu får vi ju verkligen hoppas att tiden med aga inte kommer tillbaka för de vet nog vem som helst som fått detta att det gjorde inte saken bättre.

Tillrättavisa på ett bra sätt

Barn är ju som bekant under ständigt lärande och man testar gärna gränser för att se vart ribban ligger men hur markerar man då sådana gränser utan att såra barnet? Ja det krävs en hel del psykologikunskap för att göra det och egentligen kan tyckas att föräldrar borde genomgå en liten minikurs i uppfostran och föräldraroll innan födseln. Någon sådan har vi inte idag, i alla fall inte obligatorisk och vill man gå en sådan kurs så får man betala och ordna med detta själv.

På följande sidor kommer vi gå igenom några ämnen vad avser föräldraskap, uppfostran och rent allmänt om barn och deras behov.

En sida för alla oss föräldrar

Vad ett barn behöver

Ja tänk efter själv på när du var liten, vad var det du då behövde och ville ha? Ja det är nog en fråga som många bör ställa sig för kan man minnas själv vad man ville ha så blir det nog troligtvis lättare att själv ge det till barnet som det önskar. Sen är det klart att vi alla är individer och att vi alla är unika och har olika behov men det är nog ändå några grundläggande behov som vi alla har. Dessa torde vara, kärlek, omtanke, omvårdnad, näring och vätska, värme med tak över huvudet. Läs gärna vidare i denna artikelserie för att se vad du kan göra för att maximera förutsättningarna för ditt barn.